Villkor

Villkor:

Hyresgäst tar på sig alla risker i samband med hyra och användning av cykel.

Hyresgästen förstår att mountainbike, som andra äventyrssporter, medför risken för skador. Hyresgästen kommer inte att hålla Polar Cloud AB eller dess anställda ansvariga för någon skada på hyresgästen eller andra som orsakas till följd av aktiviteten.
Hyresgästen kommer själv att ansvara för att välja spår inom sin egen kompetensnivå och inte ta alltför stora risker.
Hyresgästen kommer endast att använda den hyrda cykeln i områden där de får tillåtas.


Åldersgränsen för hyra från oss är 18 år. Ryttarens maximala vikt bör inte överstiga 120 KG.
Det finns nolltolerans för användning av cyklar under påverkan av droger eller alkohol.

Hyresgästen ansvarar för att följa följande regler:

*Du får inte låna, uthyra eller överföra cykel till någon annan än hyresgäst
*Cykeln ska returneras i samma skick som den mottogs av samma person som hyrde den. Hyresgästen kommer att debiteras för skador på cykeln som inte fanns när hyresperioden startades
*Eventuell utrustning på cykeln som saknas debiteras hyresgästen
*Hyresgästen får inte ändra, manipulera med eller ändra motor, batteri eller andra delar av cyklarnas)
*Om cyklarna returneras sent kan en latensavgift tas ut

Avbokning

Avbokning måste göras minst 24 timmar innan hyresperioden / guidad tur börjar. Detta kan göras antingen via e-post info@polarcloud.se eller via telefon.e.

Hantering av personuppgifter

När du bokar på vår webbplats samlar vi in och behandlar personlig information från dig för att slutföra din bokning.
Vi samlar in din e-post, kontakt- och adressinformation och lagrar dem så länge som krävs för att uppfylla vårt avtal med vår kund och för att följa gällande lagar och förordningar.
Language
EN
Open drop down